Privacy statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als huiseigenaar of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van @Leisure BR B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het merk Belvilla. @Leisure BR B.V. wordt in deze verklaring verder als ‘Belvilla’ aangeduid. Belvilla maakt onderdeel uit van de @Leisure Group.

2. Hoe gebruikt Belvilla uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Belvilla uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag voor het gebruik is en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het aanmelden als geïnteresseerde huiseigenaar

Wanneer u zich via onze website registreert als geïnteresseerde huiseigenaar, vragen wij gegevens om te bepalen of het huis past binnen onze dienstverlening, Deze informatie bestaat onder andere uit ligging van het vakantiehuis, soort vakantiehuis en het aantal personen. Verder vragen wij een aantal contact gegevens. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien ons contact uiteindelijk niet leidt tot een contract, dan verwijderen wij deze gegevens weer na 2 jaar.

Tevens wordt er een account voor u aangemaakt. Wij verwerken hiervoor uw inlognaam (e-mailadres) en u kunt vervolgens zelf een wachtwoord aanmaken. Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het doorgeven van de relevante informatie over uw vakantiehuis. U kunt uw account zelf beheren.

Daarnaast zult u van Belvilla meerdere mailingen ontvangen om u te informeren over de vervolgstappen en u te voorzien van relevante informatie hoe u uw vakantiehuis kunt verhuren.

2.2 Het afsluiten en uitvoeren van een contract

Indien het tot een contract komt, dan vragen wij verdere gegevens op die nodig zijn om uw woning te verhuren en het contract uit te voeren. Deze gegevens bestaan uit gedetailleerde informatie over uw vakantiehuis en persoonlijke informatie. Uw persoonlijke informatie houden wij minimaal mogelijk, maar bestaan naast naam, (email)adres en telefoonnummer uit bankgegevens, die nodig zijn om betalingen aan u te doen. Verder moeten wij voldoen aan bestaande wetgeving. In het geval u een vakantiehuis in Spanje via ons verhuurt dan dienen wij uw huurinkomsten, fiscaal nummer of ID type en nummer te registreren aan de bevoegde Spaanse autoriteiten te verstrekken. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor dit doel.

Wij werken samen met verschillende partners om uw huis te verhuren. Voorbeelden van partners zijn Booking.com en HomeAway. Deze partners verstrekken wij de benodigde informatie over uw vakantiehuis, zodat deze op de website van de partner geplaatst kan worden voor verhuur. Uw contract blijft echter uitsluitend met Belvilla en de gast sluit ook direct een contract met Belvilla af.
In bepaalde gevallen hebben partners additionele persoonlijke informatie (bijv. fiscaal nummer) nodig om uw huis te verhuren. U wordt dan specifiek gevraagd of u akkoord bent met het verstrekken van deze gegevens. Indien u niet akkoord bent, heeft dit tot gevolg dat uw woning niet meer zichtbaar zal zijn op de websites van deze partners.

2.3 Het aanmaken van een Belvilla account op onze website

Als u een contract met ons aangaat, wordt er voor u een account aangemaakt. Wij verwerken hiervoor uw inlognaam (e-mailadres) en wachtwoord. U kunt uw account zelf beheren. Via uw account kunt u onder meer informatie bekijken over uw vakantiehuis en de geboekte vakanties in uw vakantiehuis.

Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het beheren en bekijken van boekingen, dus voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Belvilla en u.

De accountgegevens worden door Belvilla bewaard zolang u uw account actief gebruikt. Wanneer u uw contract met Belvilla beëindigt zullen we uw accountgegevens verwijderen na 4 jaar. De persoonsgegevens die we in verband met uw boekingen en facturen verwerken, bewaart Belvilla 7 jaar conform wettelijke bewaartermijnen.

Wij monitoren uw gebruik van de websites door het aantal log-ins te registreren. Hiermee kunnen wij het contract beter uitvoeren en onze website optimaliseren.

2.4 Het beantwoorden van uw vragen of klachten

Vragen over de bij u gedane boekingen, aanvragen of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen, via WhatsApp stellen of via telefonisch contact aan ons Service Center doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Belvilla om u nog beter van dienst te kunnen zijn.
De gegevens die het Service Center van u opslaat, worden 7 jaar bewaard of 4 jaar na beëindiging van het contract. Indien u geen contract met ons bent aangegaan, maar toch contact opneemt, dan worden u gegevens na 2 jaar verwijderd (zie 2.1).

2.5 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de Belvilla website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat – de laatste cijfers worden niet opgeslagen zodat de exacte computer niet te achterhalen is), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser.
Wij registreren het aantal log-ins op de website, zodat we kunnen zien of relevante informatie op de website in verband met de verhuur van woning u wel bereikt.

Gegevens die voor ons belangrijk zijn in verband met het functioneren van de website, zoals uw inlogstatus, bewaren we maximaal 1 jaar vanaf de laatste keer dat u onze website heeft bezocht of van uw account gebruik heeft gemaakt. Gegevens over uw klikgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.

2.6 Marketing

Uw boekingsgegevens en onze communicatie met u, kunnen door Belvilla worden gecombineerd. Al deze informatie stelt Belvilla in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post, telefonisch en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor u te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. U heeft altijd de mogelijkheid om u voor de commerciële nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat u geen commerciële post van ons wilt ontvangen en ook kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (in de paragraaf hieronder ‘Contact opnemen met Belvilla’ leest u hoe u dat kunt doen).

Wij versturen u ook regelmatig serviceberichten via email of post die u in staat stellen om uw huis beter te verhuren. Aangezien de serviceberichten onderdeel zijn van onze dienstverlening en van het contract, kunt u zich hiervoor niet afmelden.

Gebruik van al deze gegevens is voor Belvilla noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om websitebezoekers en huiseigenaren te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden, de hoeveelheid boekingen te vergroten en om de website te kunnen financieren.

2.7 Onderhoud en optimalisatie website

Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude.

3. Cookies

Veel van de in deze Privacyverklaring genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Belvilla gebruikt ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, Java scripts, tags en web beacons. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons Cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door Belvilla, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Belvilla gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Belvilla.

5. Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • Om uw huis te verhuren delen wij de benodigde huisinformatie met onze partners en mogelijk licentie nummer en fiscaal nummer of ID type en nummer;
  • In het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw huis te kunnen verhuren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers en (service)partners;
  • In het geval u een vakantiehuis in Spanje via ons verhuurt dan dienen wij, om te voldoen aan Spaanse wetgeving, de volgende details aan de Spaanse overheid te verstrekken: naam, fiscaal nummer of ID type en nummer, huis details (kadastrale referentie en adres) en verhuurperiode en verhuurbedrag;
  • Voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de Belvilla website en voor het personaliseren van de website en communicatie, zoals Google;
  • Belvilla schakelt ook derden in voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Dit zijn RTB House (retargeting), Criteo (retargeting), Facebook, Google en Mediahuizen (Ster / RTL / Branddeli).

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Belvilla. Deze partijen zijn in Nederland gevestigd. Een aantal IT service providers is gevestigd buiten de Europese Unie of heeft toegang tot de persoonsgegevens van buiten de Europese Unie. Belvilla verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door Belvilla onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt Belvilla anderszins voor passende maatregelen.

Alleen wanneer Belvilla hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten.

6. Beveiliging

Belvilla vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Er zijn daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt. Ook medewerkers van Belvilla of door Belvilla ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Verder raden wij u aan een zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen voor het Belvilla account dat we voor u hebben aangemaakt, dit geheim te houden en regelmatig te vernieuwen. Uw wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen. Onze website voorzien we regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en we nemen adequate maatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Belvilla in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. U dient overigens zelf uw gegevens zoals die zijn opgeslagen in uw account aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Belvilla, en het recht om Belvilla te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken. Belvilla kan desgewenst een schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden.

Indien u geen commerciële mails meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een verzoek naar [email protected]. Indien u tevens geen post wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek via e-mail of post naar de afdeling marketing sturen Postbus 2051, 5600 CB Eindhoven. Eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kunt u via uw browserinstellingen weer intrekken (meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid). Eenmaal geplaatste cookies kunt u weer verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werkt. Ook overigens kunt u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Belvilla (zoals in deze Privacyverklaring aangegeven).

8. Contact opnemen met Belvilla

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons Service Center (Belvilla, Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven – Nederland, [email protected]). U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe Belvilla met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet door Belvilla. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u hier bij belangrijke wijzigingen via e-mail over informeren.

Laatste update: 26 september 2018